Thema's


In de Lange Termijn Visie 2030 wordt een gedeelte van de werking van het promotiebureau geconcentreerd rond thema's. Deze benadering komt tot uiting in bvb thematische workshops die georganiseerd worden. Met de inhoud ervan en andere relevante informatie worden de thematisch rubrieken steeds aangevuld. Hiermee wordt een kenniscentrum opgebouwd.


45'

Vanuit intermodaal standpunt is de container de ideale laadeenheid die vlot van de ene naar de andere transportmodus kan geswitcht worden. Om eenzelfde capaciteit als de 13.6 m vrachtwagen aan de markt te kunnen aanbieden, is de 45' high cube en palletbrede container het aangepaste instrument.

De laatste jaren werden allerlei types ontwikkeld voor de 45': met openschuivende zeilen, reefer containers met compartimenten met verschillende temperaturen, lichtgewicht modellen, opvouwbare containers enz. De types werden ontwikkeld om op de eisen van de markt in te spelen.

Het promotiebureau staat sterk achter de promotie van de 45' container die een belangrijke rol speelt in het shortsea gebeuren. Vooral aan de hand van praktijkvoorbeelden worden de mogelijkheden in de Europese intermodale supply chain belicht.

Op 17 maart 2016 organiseerden we een workshop over de richtlijn Maten en Gewichten. Deze richtlijn 2015/719 dateert van 29 april 2015 en wijzigde richtlijn 96/53/EG in verband met de aan het verkeer binnen de Europese Gemeenschap deelnemende wegvoertuigen, meer bepaald de in het nationale en internationale verkeer maximaal toegestane afmetingen en de in het internationale verkeer maximaal toegestane gewichten. Naast een theoretische benadering door de Europese Commissie werd op de workshop door ACB Agencies een praktische case gebracht en werd door UNIT45 een overzicht gegeven van de meest recente ontwerpen van de 45'.

 

Relevante documenten vind je in het kenniscentrum onder "Rapporten en studies"

De presentaties vind je hier.