Thema's


In de Lange Termijn Visie 2030 wordt een gedeelte van de werking van het promotiebureau geconcentreerd rond thema's. Deze benadering komt tot uiting in bvb thematische workshops die georganiseerd worden. Met de inhoud ervan en andere relevante informatie worden de thematisch rubrieken steeds aangevuld. Hiermee wordt een kenniscentrum opgebouwd.


EU steun

Sinds tweede helft van de jaren '90 heeft de Europese Commissie een aantal steunprogramma's opgezet. Zo was er PACT (Pilot Action for Combined Transport) en nadien het Marco Polo programma. Dit laatste maakt co-financiering mogelijk op verschillende vlakken, van studies tot effectieve steun aan shortsea diensten. Bij het laatste kwamen er regelmatig klachten van "verstoring van de concurrentie". Het Marco Polo project werd in 2013 stopgezet waarbij de al geselecteerde projecten nog werden afgewerkt.

Sinds een aantal jaren is de focus van de Europese Commissie meer en meer gericht op het ontwikkelen van de infrastructuur en de groene 'reflex'.  De steunprogramma's zitten nu binnen het Trans-European Netwerk (Ten-T) en worden uitgevoerd door de financieringsinstrumenten van de Connecting Europe Facility (CEF). Er zijn prioritaire projecten, aandacht voor corridors... met de bedoeling om het intermodale verkeer met verschillende modi efficiënter te maken in Europa.

 

Relevante documenten vind je in het kenniscentrum onder "Rapporten en studies"

de presentaties vind je hier