Thema's


In de Lange Termijn Visie 2030 wordt een gedeelte van de werking van het promotiebureau geconcentreerd rond thema's. Deze benadering komt tot uiting in bvb thematische workshops die georganiseerd worden. Met de inhoud ervan en andere relevante informatie worden de thematisch rubrieken steeds aangevuld. Hiermee wordt een kenniscentrum opgebouwd.


Innovatie

De maritieme en logistieke wereld wijzigt zeer snel. De eisen van de marktspelers om de goederen op een snelle, efficiënte manier op de bestemming te brengen, zorgen ervoor dat er ook in shortsea shipping een permanente aandacht is voor innovatie. Deze merken we bij de bouw van schepen, het gebruik van "nieuwe" brandstoffen, het ontwerpen van nieuwe types containers, het optimaliseren van supply chains....

Het promotiebureau gebruikt ook hier vooral praktijkvoorbeelden om de markt te informeren dat shortsea shipping met de spelers meedenkt om hun Europese transportketen optimaal te laten verlopen.

Workshop 11 oktober 2016 - Antwerpen

Bedrijven uit de maritieme en havensector innoveren wel degelijk, maar initiatieven zoals co-innovatie zouden de slagkracht van onze havensector een aanzienlijke boost kunnen geven. Dat is één van de opvallende conclusies van het onderzoek uitgevoerd binnen de BNP Paribas Fortis leerstoel voor transport, logistiek en havens aan de UA (Universiteit Antwerpen). Over de periode najaar 2013-voorjaar 2015 verzamelde een consortium van zeven universiteiten, gecoördineerd door de Universiteit van Antwerpen, data voor 75 havengerelateerde innovatiecases. Privé operatoren binnen Shortsea Shipping werkten ook mee. Analyse van deze innovatiecases geeft inzicht in hoe de maritieme en havensector zich voorbereiden op nieuwe economische, ecologische en sociale uitdagingen.
Algemeen kan gesteld worden dat de motivatie voor innovatie gedreven wordt door economische doelstellingen. Doelstellingen met betrekking tot het milieu spelen op het eerste gezicht een kleine rol in de maritieme en de havensector. In bedrijven met een sterke innovatieve cultuur blijkt dat de doelstelling ‘reductie CO2-uitstoot’ eerder incidenteel verkregen werd. Ook sociale gevolgen wegen amper door in het beslissingsproces.

Een uniek 'recept' voor innovatiesucces bestaat niet, ook niet voor de Shortsea Shipping innovatieve cases. Wel blijkt hier dat een afstemming op het vlak van infrastructuur met de terminal operator en de rederijen van de initiatie van de innovatie wel bijdraagt tot succes. Uit het onderzoek blijkt verder dat innovaties in de Shortsea Shipping kunnen profiteren van een sterke marktvraag en samenwerking van alle actoren in de supply chain.

De samenvatting en een overzicht van de innovatiecases geclusterd per belanghebbende kunnen worden geraadpleegd op https: //www.uantwerpen.be/en/rg/transport-and-regional-economics/bnp-paribas-chair/bnppf-innovation-eve/

Het promotiebureau organiseerde op 11 oktober een workshop hierover in samenwerking met de hogervermelde leerstoel.

 

Relevante documenten vind je in het kenniscentrum onder "Rapporten en studies"

de presentaties vind je hier