Thema's


In de Lange Termijn Visie 2030 wordt een gedeelte van de werking van het promotiebureau geconcentreerd rond thema's. Deze benadering komt tot uiting in bvb thematische workshops die georganiseerd worden. Met de inhoud ervan en andere relevante informatie worden de thematisch rubrieken steeds aangevuld. Hiermee wordt een kenniscentrum opgebouwd.


Seca

Op 1 januari 2015 werd in een maritieme zone met het Kanaal, de Noordzee en de hele Baltische regio (de SECA zone), een nieuwe zwavelrichtlijn ingevoerd. De International Maritime Organisation (IMO) heeft na 2005 (max 1.5% zwavelgehalte in de brandstof) en 2010 (max 1.0% zwavelgehalte) de grens nu gelegd op 0.1% zwavelgehalte in de vermelde maritieme SECA zone. In de havens zelf was de 0.1% al van toepassing.

Voor de invoering van de richtlijn ontstond de vrees dat door de brandstof die maar 0.1% zwavel mocht bevatten en duurder zou zijn, een reverse modal shift zou ontstaan: van zee weer naar land. Ondertussen werden oplossingen uitgewerkt: de ontwikkeling van LNG of methanol als brandstof, het plaatsen van scrubbers op de schepen, slow steaming... De rederijen kondigden toeslagen aan.

Door de lage brandstofprijzen in het algemeen en ook deze van de zwavelarme brandstof bleven de 'verwachte' gevolgen van de invoering van de zwavelrichtlijn tot op heden uit. Van de reverse modal shift is niets te merken.

Het is uiteraard belangrijk dat shortsea shipping aan zijn status als een milieuvriendelijke transportmodus verder werkt. Meer schepen werden uitgerust met scrubbers, andere varen met LNG op bepaalde trajecten, er zijn nieuwbouwschepen besteld die met deze brandstof zullen varen... Wat LNG betreft is er nog wel werk aan de winkel: het netwerk in Europa dat moet opgezet worden om bunkering met LNG mogelijk te maken is nog zeer beperkt. Inspanningen worden hiervoor al gedaan in Vlaanderen.