Definitie SSS

 


definitie

De technische definitie van shortsea shipping die in Europa meest wordt gebruikt luidt:

"Shortsea shipping omvat het transport van goederen en personen waarbij gebruik wordt gemaakt van de kustwateren (inclusief zeeën en oceanen) rond Europa, de Middellandse Zee (inclusief Noord Afrika) en de Zwarte Zee. De oceaan wordt niet gekruist."

Wij voegen er nog een stukje aan toe:

In bepaalde landen/regio’s (zoals Vlaanderen) varen coasters landinwaarts op kanalen en rivieren (zee-riviervaart), om dichtbij de klant te laden/lossen. Deze (kruiplijn) coasters zijn hiervoor vaak speciaal uitgerust.


Lange Termijn Visie Shortsea Shipping in Vlaanderen

Op initiatief van de Vlaamse overheid werd een Lange Termijn Visie (LTV) opgesteld die een ambitieuze ontwikkeling van Shortsea Shipping tegen 2030 voor ogen heeft. We stellen vast dat SSS een transportmodus is die enerzijds haar plaats al heeft verworven in de Europese transportketens, maar anderzijds voor sommige trafieken onderbenut blijft. In deze LTV werd daarom bekeken hoe we SSS nog kunnen versterken als betrouwbare en milieuvriendelijke modus, met nadruk op de creatie van toegevoegde waarde.

Bij het tot stand komen van deze LTV hebben, naast het promotiebureau, ook andere stakeholders actief meegewerkt: de Vlaamse overheid, de havenbesturen, de reders.... Dit brede spectrum van actoren zorgt voor een gedragen visie.

De LTV bestaat uit een uitgebreide actietabel waarmee de stakeholders de komende jaren zullen werken. Het promotieorgaan zal haar activiteiten met de LTV als leidraad uitvoeren.

Enkele interessante elementen uit de LTV:

  • De neutrale en niet-commerciële benadering van de markt wordt verder gezet langs de cargo zijde (verladers, industrie) en de diensten zijde (scheepsagenten, expediteurs, havens...).
  • Door de inzet van de stakeholders (overheid, havens...) moet een level playing field worden gecreëerd, waarbinnen de obstakels worden verwijderd en het wettelijk kader zo optimaal mogelijk wordt gemaakt om de verdere ontwikkeling van SSS mogelijk te maken. Het promotiebureau volgt dit proces nauw op.
  • De verschillende doelgroepen moeten via acties en communicatie verder benaderd worden. Voor de verladers ligt de focus op de KMO's.
  • Door de neutrale en niet-commerciële status van het promotiebureau zijn de goede praktijkvoorbeelden een belangrijk instrument om potentiële gebruikers te benaderen en te overtuigen. Het gebruik ervan wordt opgevoerd, zowel bij de bedrijfsbezoeken als in alle communicatie en acties (bvb workshops).
  • De website moet een kenniscentrum worden. Enerzijds worden de praktijkvoorbeelden nog  sterker in de kijker gezet, anderzijds moet ook praktische en recente informatie over bv. 45'-container, Europese maatregelen... steeds up to date op de website terug te vinden zijn.
  • Europese onderwerpen als zwavelrichtlijn, Blue Belt... zullen nauw opgevolgd worden en gecommuniceerd worden naar de markt. Themaworkshops worden georganiseerd en de informatie zal via o.a. de website beschikbaar gesteld worden.
  • Praktische instrumenten als shortsea statistieken, de lijndiensten databank op de website... dienen up to date te worden gehouden om potentiële gebruikers te overtuigen